[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
: -
:
   
   
/Phone: +380711707477
E-mail:  
www:  

 


..

.,

.

.

..


.

..
()
..

. ./ ./ .

..


.
 
:

:
08.11.2017
:
 
.. :
 
:
 
:
 
:
.., " "

Owner: Vitaliy Shramko
Kennel: Abu Al' Habib
Adress: Donetsk

 

 

PEDIGREE

ACHAK ASY PONT
T.KOBZEVA
AVULY
SURAEV, T.KOBZEVA
SHERHAN KRATOVSKIY
SURAEV
HASL IZ OTRADY
BERCHANSKIY
ALTYN YASYR YALNIZ
T.KOBZEVA
AKBAY ALTYN ASYR
RYASNAYA
ALTYN ASYR KOHTA
RYASNAYA
ACHAK ASY VESTA
T.KOBZEVA
CHALYSH (METSKEY)
T.KOBZEVA
ALGYR
V.SAMOYLENKO / H.KOSTADINOV / D.DETKOVICH
EVA
ALTYN YASYR YALNIZ
T.KOBZEVA
AKBAY ALTYN ASYR
RYASNAYA
ALTYN ASYR KOHTA
RYASNAYA
 
Nickname:

ACHAK ASY SHAYDAR

Date of birth:
November 08, 2017
Littermate:
 
Siblings d.b. :
 
Pedigree N:
 
Breed:
 
Breeder:
.., " "

 

[close]
.