[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
: -
:
   
   
/Phone: +380711707477
E-mail:  
www:  

 


..

.,

.

.

..


.

. ..

. ..

.,

. ..

. ..
()
..
-
..
 
:

:
26.10.2017
:
 
.. :
 
:
 
:
 
:
.., " "

Owner: Vitaliy Shramko
Kennel: Abu Al' Habib
Adress: Donetsk

 

 

PEDIGREE

ACHAK ASY PONT
T.KOBZEVA
AVULY
SURAEV, T.KOBZEVA
SHERHAN KRATOVSKIY
SURAEV
HASL IZ OTRADY
BERCHANSKIY
ALTYN YASYR YALNIZ
T.KOBZEVA
AKBAY ALTYN ASYR
RYASNAYA
ALTYN ASYR KOHTA
RYASNAYA
ACHAK ASY SUVARA
T.KOBZEVA
ACHAK ASY ROVACH
T.KOBZEVA
AVULY
SURAEV, T.KOBZEVA
MARY SHILELE
T.KOBZEVA
ACHAK ASY RAHAT
T.KOBZEVA
CHALYSH (METSKEY)
T.KOBZEVA
B-AYKA
T.KOBZEVA
 
Nickname:

ACHAK ASY URGA

Date of birth:
October 26, 2017
Littermate:
 
Siblings d.b. :
 
Pedigree N:
 
Breed:
 
Breeder:
.., " "

 

[close]
.