[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

: .
:  
: ,
:  


..01.03.1993

0011189
. .
,

RKF R 1107541
.
 
 
-
RKF R 0001871
.
-

.
, -

. .


0011188
. ,

. ,
,

,

.

. .

. ,
,

. ,
,
 
:

:

:
22.10.1994
:
R 1107 542
:


:
.


Owner: I.Papchuk
Kennel:  
Adress: Ukraine, Makeevka
Telephone:  

 

PEDIGREE

AZHDAR
white-spot
0011189
ow.Charyev
Turkmeniya
BERGUT
RKF R 1107541
 
 
AK BILEK
RKF R 0001871
GAPLAN TEDZHEN MOSKOVSKIY
ow.papaev
Turkmeniya
GOYUNCHI
ow. Annaorazov S.
Mary
AKBAY
white
0011188
ow.Gorohov, Bolkunova
AKGUSH
d.b.1985
ow.Nuriyagdyev
CHAKAN
Tedzhen, Turkmeniya
GOYUNCHI
Turkmenistan, Chacha
AYPERI
ow.Bolkunova
AKGUSH
d.b.1985
ow.Nuriyagdyev
KARA KUL'POK
ow.Nuriyagdyev
 
Nickname:

ALADZHA

Brothers and sisters:
Altyn
Date of birth:
October 22,1994
Pedigree N:
R 1107 542
Breed:
Kara Gez
Erlen
Breeder:
F.Bolkunova

 

[close]
 
.