[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , 73
: +380 66 044 31 58 +380 63 148 22 80
E-mail: kostenko-1954@mail.ru
www: alabay-dozor.my1.ru

.
, R.CAC
2025457

1738648

125629

1169803

1653285

1363098

1388483

*2, R.CAC*2, .
UA.UKU.001450\07
d.b.12.02.2006
.

UKU.R.000105/03
12.12.2001
..

RKF R 0020974
..

UKU.R.000059/02
..
KLEOPATRA BAYNAK-DON
UKU.000926/03
-
..
SVET-GURSHAN
UKU.R.000137/03
BAINAK
UKU.R.000079/02
 
:
:

:
03.11.2008
:
UKU.0017493
:
Zulnara Sumerechniy Dozor
Zara Sumerechniy Dozor
:
.., " ",
:
, R.CAC

Owner: Tatiana Kostenko
Kennel: Sumerechniy Dozor
Adress: Ukraine, Kharkov
Telephone: +380 66 044 31 58 +380 63 148 22 80

 

BLESK URALA FARAP SHAMHAD DLYA ESKH
, R.CAC
2025457
..Zima
ODOR MORTIS INGUR
1738648
TOHMED IZ ALEKSANDROVSKOY SLOBODY
125629
ODOR MORTIS BALTIS
1169803
ALA ARCHA
1653285
ALTYN
1363098
BLESK URALA CHESHBEK ALA
1388483
ARNOLD ELLI
*2, R.CAC*2, .
UA.UKU.001450\07
d.b.12.02.2006
ow.Kostenko T.
ARNOLD VACHAGAN
UKU.R.000105/03
12.12.2001
ow.Tsatskin
AZHDAR
RKF R 0020974
ow.Okorochkova
BOBA
UKU.R.000059/02
ow.Tsatskin
KLEOPATRA BAYNAK-DON
UKU.000926/03
red-white
Tsatskin A.M.
SVET-GURSHAN
UKU.R.000137/03
BAINAK
UKU.R.000079/02
red
 
Nickname:
AYCHER ARDZHE SUMERECHNIY DOZOR
Brothers and sisters:
Aladzha Sumerechniy Dozor
Date of birth:
November 03, 2008
Pedigree N:
UKU.0017493
Breed:
Zulnara Sumerechniy Dozor
Zara Sumerechniy Dozor
Breeder:
Kostenko .., kennel "Sumerechniy Dozor", Kharkov
Titles:
, R.CAC

 

[close]
 
.