[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , . , ., .7.
: 8-097-7080-3-21

1738648

125629

1253627
UKU R 000365/02
. .

0017533
,
. .

1169803

0019967

. 0018453

1653285

1363098

0014255

1156595

1388483

1190521

1065663
 
:
:
18.01.2007
:
2025457
:


:
. .
E-mail: slob.dvor.aziat@mail.ru
www:

Owner: Anatoliy Zima
Kennel: SLOBOZHANSKIY DVOR
Adress: Ukraine
Telephone:  

 

ODOR MORTIS INGUR
1738648
TOHMED IZ ALEKSANDROVSKOY SLOBODY
125629
MURAT
1253627
UKU R 000365/02
. .
KARA KELE AYSHA
0017533
,
. .
ODOR MORTIS BALTIS
1169803
LUKMAN IZ KLOVI
0019967
BIYA
. 0018453
ALA ARCHA
1653285
ALTYN
1363098
GURLEN
0014255
NUKRA
1156595
BLESK URALA CHESHBEK ALA
1388483
VIT BIR ENYSH
1190521
TALYSH AYU DAG
1065663
 
Nickname:
BLESK URALA FARAP SHAMHAD DLYA ESKH
Date of birth:
January 18, 2007
Pedigree N:
2025457
Breed:
Aycher Erdzh Sumerechniy Dozor
Aladzha Sumerechniy Dozor
Breeder:
Kokorev, Krylova

 

[close]
 
.