[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
:
: , , .
: 050 566 87 87
E-mail: bayaz-bury@mail.ru
www: bayaz-bury.com


RKF 1627733
UKU.000265/06
CAC
.

1142509
.


0013310
.


.

1355769
-
, -1
1190520

1060560

UA.UKU.003352/05
.

1142509
.


0013310
.


.

.
CAC, CACIBx3, R.CAC, R.CACIBx4, JWW-01, JCH UA, CH UA
- -
.
"-"
CH UA, BLR
CACIB, 2 R.CACIB, 10CAC
-
UA.UKU.001359/00
.
 
:

:
 
:
 
:
 
:

:
., " ", .,

Owner: Ovsyuk Oksana
Kennel: Bayaz Bury
Adress: Ukraine, Lvovskaya obl., Skole
Telephone: +38 050 566 87 87

 

PEDIGREE

BERENDEY NEDVED SEVERNIY
RKF 1627733
UKU.000265/06
ow.Ovsyuk
AHTAR
1142509
ow.Ovsyannikov
ALAR
white
0013310
ow.Berchanskiy
AHTANA
white
ow.Garaev
BERENDEY KIRIDA
1355769
ow.Makarova
VIT-BIR ELDASH
CH RU, -1
1190520
BERENDEY YALCHEN
1060560
ow.Makarova
PEKENCH BAYAZ BURI
UA.UKU.003352/05
ow.Ovsyk
AHTAR
1142509
ow.Ovsyannikov
ALAR
white
0013310
ow.Berchanskiy
AHTANA
white
ow.Garaev
ZUMMURAD BAYAZ BURI
ow.Ovsyk
CAC, CACIBx3, R.CAC, R.CACIBx4, JWW-01, JCH UA, CH UA
NADIR-SHAH RADA-KIT
ow.Malaydah
CH UA, BLR
CACIB, 2 R.CACIB, 10CAC
TAYMAS KAZAH-IT
UA.UKU.001359/00
ow.Ovsyk
 
Nickname:

INDIYA BAYAZ BURY

Brothers and sisters:
 
Date of birth:
 
Pedigree N:
 
Breed:
Erzurum Bayaz Bury
Breeder:
Ovsyuk O., kennel "Bayaz Bury", Ukraine, Lvoskaya obl.

 

[close]
 
.