[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:  
: ,
:  


RKF 1627733
UKU.000265/06
CAC
.


1142509
.


0013310
.


.

1355769
-
, -1
1190520

1060560

.

1400308
.

0019962
.

.. 23.11.1999
.

.
- -
- "-"
-
UA UKU 002301/99
.
 
:
-
Brothers and sisters:

:
21.11.08
:
 
:
:
. " "
E-mail:  
www:  

Owner: Sergey Makushev
Kennel:  
Adress: Russia, Irkutsk
Telephone:  

 

BERENDEY NEDVED SEVERNIY
RKF 1627733
UKU.000265/06
ow.Ovsyuk
AHTAR
1142509
ow.Ovsyannikov
ALAR
white
0013310
ow.Berchanskiy
AHTANA
white
ow.Garaev
BERENDEY KIRIDA
1355769
ow.Makarova
VIT-BIR ELDASH
CH RU, -1
1190520
BERENDEY YALCHEN
1060560
ow.Makarova
HONDAKOR BAYAZ BURI
ow.Ovsyuk
TAMERLAN
1400308
ow.Ovsyannikova
KASIM IZ KLOVI
0019962
ow.Ovsyannikova
ZHASMIN
d.b. 23.11.1999
kennel Terminal
VAYRANA BAYAZ BURI
ow.Ovsyuk
NADIR-SHAH RADA KIT
- "-"
RAKSHA_KAZAH-IT
UA UKU 002301/99
ow.Ovsyuk
 
Nickname:
LAEK-LOMA BAYAZ BURI
Brothers and sisters:
Lubat Bayaz Biuri
Date of birth:
November 21, 08
Pedigree N:
 
Breed:
Ferrary
Strazh Sibiri Vayron Groza Volkov
SM Bay Extaz Bala
Ural Tau Ishtar
Breeder:
Ovsyuk

 

[close]