[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
: 
: ,
: +38 050 511 27 09

. ..
UKU 0043354/07
CAC

. ..
RKF R 0018933
GRCH RU, CH RU, RKF, BY, CW

.
RKF R 0012145

.
RKF R 0012147

. ..
UKU 002024\03

UKU.000199/99
.
.

.
UKU 004466/01

.

UKU.002793/97
.
.

UKU. 000163/99
.

UKU.R.001224/00
.

RKF R 1037853
.

RKF.R.0004366
.

RKF.R.0004559
CH RU, RKF, FI, LAT, WW
.
 
:
:
 
:
10.12.2007
:
 
:
 
:
E-mail: zherebyatnikov_7@mail.ru
www:  

Owner: Yuriy Zherebyatnikov
Kennel: 
Adress: Kirovograd, Ukraine
Telephone: +38 050 511 27 09

 

TSERBER IZ CHERNOGO OZERA
ow.Kompaniets
UKU 0043354/07
CAC
ASHDAR
ow.Galiaskarov
RKF R 0018933
GRCH RU, CH RU, RKF, BY, CW
AKTAY
ow.Frolov
RKF R 0012145
GUL
ow.Frolov
RKF R 0012147
RADA OT SINEVYH
ow.Kompaniets
UKU 002024\03
YUKON DZHONNY PAIY
UKU.000199/99
ow.Paliy
TAYSHE UMKA PALIY
ow.Sinev
UKU 004466/01
HAZRA IZ KIROVOGRADA
ow.Kompaniets
AKCHI IROMAZ
UKU.002793/97
ow.Paliy
RAHMET
UKU. 000163/99
ow.Kovalenko
HAZRA
UKU.R.001224/00
ow.Slyusarev
SHAHRIJAR SHURANA
ow.Babiy
VELT HAN
RKF.R.0004366
ow.Romamnenko
DZHAMAL
RKF.R.0004559
CH RU, RKF, FI, LAT, WW
ow.Samsonova
 
Nickname:
PAYDA
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
December 10, 2007
Pedigree N:
 
Breed:
 
Breeder:
Kompaniets

 

[close]
 
.