[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


: .
: 
: ,
:  

-0874
0000874
49/86

.
-0839

.

.
4
.
 
 
/
96/90
-7141
UKU R001199 / 00

-1607, (4-86)

1986
. , ..

-1490

,

-1497
,

-0703*

26.10.1989
. ..

-0032, (43)

1982
. ..
--
UKU.

. ..
 
:
:


:
02.02.1992
:
UA.003041/97, 0009450
:
 
:
, . --
E-mail: 
www: 

Owner: L/Krivochenko
Kennel: 
Adress: Ukraine, Zaporozhiye
Telephone:  

 

BABUR
-0874
0000874
49/86
RYZHIY ELBARS
ow. Geldy Kyarizov
-0839
RYZHIY EKIMEN
city Kushka
GOYUNCHI
ow. Geldy Kyarizov
   
 
EL'
96/90
-7141
UKU R001199 / 00
excellemt
KAPLAN
-1607, (4-86)
white
1986
excellent
ow.Chernikov, Shklyarevskiy
ATREK
-1490
ow.Guidzhov
Turkmeniya
KOBRA
-1497
ow.Guidzhov
Turkmeniya
HARZA
-0703*
white
26.10.1989
very good
ow.Polivyannyj
ELBARS TUR
0032 (43)
red-white
1982
ow.Frolov
KOINCHIK INGA
UKU.
red-white
ow.Frolov
 
Nickname:
PINOCHET
Brothers and sisters:
Palash
Porcha
Date of birth:
February 02, 1992
Pedigree N:
UA.003041/97, 0009450
Breed:
 
Breeder:
Shklyarevskiy, city Rostov-na-Donu

 

[close]
 
.