[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , -, .,.19, .40
: 8 (812) 923-86-83

, 2 CW, 2 CC, CAC, , 2004 .
1062880
. ..

. ..
0008003

. ,
0008001

. ,

0008002 / -8002

0013309
...
, R'CAC, 5 x CAC, , 4 , R\'CACIB, 2 x CACIB, 2

. . ( .
- ), ,
0013308

. .,
0011188
.

. .

0012101
. ..

0013309
...
, R'CAC, 5 x CAC, , 4 , R\'CACIB, 2 x CACIB, 2

. . ( .
- ), ,
0013308

. .,
0011188
«. »
 
:
:
09.12.2003
:
RKF 1563173
:
:
, ., " "
E-mail: dovlet.spb@mail.ru
www: dovlet.ru

Owner: Viktoriya Bogdan
Kennel: DOVLET
Adress: Russia, S-Peterburg
Telephone: 8 (812) 923-86-83

 

ALTYN KUMLY KARAGUSH
excellent, 2 CW, 2 CC, CAC, CH
1062880
ow.Okorochkova
KARA GEZ
ow.Gorohov
0008003
excellent
AKBILEK
ow.Dzhumangaliev, Turkmenia
0008001
GOINCHI
ow.Dzhoraev, Turkmenia
0008002
ALTYN
0013309
ow.Okorochkova
excellent, R'CAC, 5 x CAC, , 4 , R\'CACIB, 2 x CACIB, 2
AZHDAR
ow.Saparov (Caryev - Moskow), Tedzhen, Turkmenia
0013308
excellent
AKBAY
ow.Bolkunova, Ashgabad
0011188
very good
AZIZA KUMLY
ow.Okorochkova
ARAY
0012101
ow.Berchanskiy
Nirhan
Panda
ALTYN
0013309
ow.Okorochkova
excellent, R'CAC, 5 x CAC, , 4 , R\'CACIB, 2 x CACIB, 2
AZHDAR
ow.Saparov (Caryev - Moskow), Tedzhen, Turkmenia
0013308
excellent
AKBAY
ow.Bolkunova, Ashgabad
0011188
«very good»
 
Nickname:
ALTYN KUMLY ENISH
Date of birth:
December 09, 2003
Pedigree N:
RKF 1563173
Breed:
Aykichi
Breeder:
L/Okorochkova, city Elets, kennel "Altyn Kumly"

 

[close]
.