[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:  
: , , , .19
:  

1881645

1245965
.,
-
0012807
.

0014536

1543270

1246042

1225418
-
1475104
.

0004874

0003566

0003414

1265925
.

0014109

0017443
.
 
:
:
 
:
17.03.2008
:
2234325
:
 
:
E-mail: pamir-tranzit@mail.ru
www:  

Owner: Marina Udovitskaya
Kennel:  
Adress: Russia, Tolliati
Telephone:  

 

ZAMAN
1881645
TURGAY IZ EVDOKIMOVOY STOROZHKI
1245965
CH RU, Gr CH
AZSOGDIEN -TAY
0012807
CH RU
SUDZHA
0014536
DZHANGA BERDL
1543270
HUB BASH
1246042
TAVONA
1225418
R-NIKA
1475104
.
ZUMRAD KLOVI
0004874
AZIS OLMA KLOVI
0003566
SHAHRAZADA
0003414
YASMINA
1265925
.
GARA GEZ
0014109
YALADZHA IZ VOSTOCHNOY SKAZKI
0017443
CH RU
 
Nickname:
ALMAZ
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
March 17, 2008
Pedigree N:
2234325
Breed:
 
Breeder:
Marina Udovitskaya

 

[close]
.