[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


: . .
:
:  
:  

0007485
. ..

0007476
. ..
-
1982 ..
.
-
1986 ..
.

0007108
. ..

- ""

- ""

0003110
. ..

0001432
. ..

RKF 0021516, REE

RKF R0021517, PBL

0000858
. ..


0000229
.

-
0000176
.
 
:
:
 
:
1142690
:
:
, , . .
:
E-mail:  
www: asiandogs.ru

Owner: V&N Ulaevy
Kennel: SVYASTCHENIY STRAZH
Adress:  
Telephone:  

 

DOVRAN-AZIA
0007485
ow.Ayzenberg
KARIM
0007476
ow.Ayzenberg
Elbars-Tur
1982d.b.
ow.Frolov
Kazahstan
Dayna-Tur
1986 d.b.
ow.Frolov
Kazahstan
BOYNAK
0007108
ow.Ayzenberg
DZHULBARS
"Komsomol"
ALADZHA
"Komsomol"
AYTA
0003110
ow.Slyusarev
GAPLAN
0001432
ow.Ayzenberg
BOYNAK
RKF 0021516, REE
AKBAY
RKF R0021517, PBL
AKBARA
0000858
ow.Ayzenberg
BARON
red
0000229
ow.Velikoivanenko
BIGUL
white-grey
0000176
ow.Sinchuk
 
Nickname:
AZIRA
Date of birth:
 
Pedigree N:
1142690
Breed:
Svyastcheniy Strazh Zalli
Breeder:
Slyusarev. Ukraine, Antrtsit
Titles:
Champion Russia

 

[close]