[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
:  
: ,
:  


.
-0839

.
 
 

.


. , ,

I
. , ,
4
.
   
 
   
 
 
:

:
 
:
1986
:
-0874 / 0000874
:


:
 
:
1991 .

Owner: Geldy Kyarizov
Kennel:  
Adress: Turkmeniya
Telephone:  

 

PEDIGREE

RYZHIJ ELBARS
Kyarizov
-0839
RYZHIY EKIMEN
city Kushka
 
 
GOYUNCHI
ow.Geldy

CHERNYJ EKIMEN
ow.Kyarizov
Turmeniya, Ashgabad

AKBAY I
ow.Kyarizov
Turmeniya, Ashgabad
AKBAY IV
Kyarizov Geldy
   
 
   
 
 
Nickname:

BABUR

Brothers and sisters:
 
Date of birth:
1986
Pedigree N:
-0874
Breed:
Adzhar
Bovser
Dzheyhun
Palash
Porcha
Pinochet
Breeder:
 

 

[close]
.