[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: .. . .43
: 495-509-37-54

..


0003566
.

..28.02.1991

0003735
.


0004237
.


0004376
.


0001895
. -


0003289
.
 
:
:
17.03.99
:
 
::
a
E-mail: gildiyar@mail.ru
www: gildiyar.ru

Owner: Elena Belyaeva
Kennel: GILDIYAR
Adress: Moskow Area, Russia
Telephone: 495-509-37-54

 

KALIF IZ KLOVI
ow.Ovsiannikova
AZIS OLMA KLOVI
tiger-white
0003566
ow.Ovsiannikova
ANCHAR
white-tiger
0003735
ow.Blinov
AZIZA ANALI KLOVI
pale-white
0004237
ow.Mahova
KAMA
tiger-white
0004376
ow.Krupniakova
KARAGEZ
blak-white
0001895
ow.Ryabyshko-Tabunova
VAYDA
blak-white
0003289
ow.Kobylinskiy
BAGIRA IZ KLOVI Han Baynak
D Yushta
Ashkara Maran Klovi Kashkar
Aseliya
 
Nickname:
BANGI IZ KLOVI
Date of birth:
March 17, 1999
Pedigree N:
 
Breed:
Ayra iz Klovi
Ap Iri iz Klovi
Ap Zarina iz Klovi
Breeder:
Ovsiannikova

 

[close]