[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]

: .
:  
: ,
:  

1150305
-

0019570

0007485
-
0010442

..
0010082
-

0001896
-1,
. ..

0006803
. .
05.02.1995.
..

-1

1142572
-

0008073


0003566
.

0004376

0014284

0008003

0012646
 
:
:
 
:
30.01.2003
:
335-002550
:


:
. , ,
E-mail:  
www:  

Owner: S.Zaretskiy
Kennel:  
Adress: Belarus, Minsk
Telephone:  

 

AYSTOYFEL AKDESH
1150305
black-white
DIKIY BAYGUSH
0019570
DOVRAN AZIYA
0007485
V-SHIRA
0010442
TASHTUY
..
0010082
-
BAY
0001896
-1, excellent
ow.Yu.Uteshev
Magnitogorsk

0006803
. .
05.02.1995.
..

-1

1142572
-
KALIF IZ KLOVI
0008073
AZIS OLMA KLOVI
tiger-white
0003566
ow.Ovsyannikova
KAMA
0004376
BAYRA
0014284
KARAGEZ
0008003
AK LY
0012646
 
Nickname:
BIRINDZHI IZ KLOVI
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
January 30, 2003
Pedigree N:
335-002550
Breed:
Zhamilya iz Doma Mansura
Breeder:
M.Ovsyannikiva and Chutkova, Moskow, Russia

 

[close]
.