[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


: . .
:
:  
:  

0007112
. .

0007100
. .

-
1204208


1204207

0007101
. .

0012789
. .

0010840
.

-
0000874
.

-
0000970
.

0005286
. ..


0006906
.

-
0007479
.
 
:
:
 
:
0019912
:
:
.
:
, , ,
E-mail:  
www: http://www.asiandogs.ru

Owner: V&N Ulaevy
Kennel: SVYASTCHENIY STRAZH
Adress:  
Telephone:  

 

POLOTI
0007112
ow.Sibgatulin
ELBARS
0007100
ow.Kemalov
GEZY GARA IZ TEDZHENA
white-grey
1204208
GARABAY
pale
1204207
AKBAY
0007101
ow.Byashimov
no information
no information
BASSARA
0012789
ow.Bahtiozin
AZHDAR
0010840
ow.Kyarizov
BABUR
pale-white
0000874
ow. Kyarizov
TOGOLOK
white-pale
0000970
ow. Kyarizov
LOTTY
0005286
ow.Haybibulin
GAPLAN
pale
0006906
ow.Habibulin
AYURA
pale-white
0007479
ow.Slyusarev
 
Nickname:
D BASAR
Date of birth:
 
Pedigree N:
0019912
Breed:
Svyastcheniy Strazh Zalli
Breeder:
Bahtiozin
Titles:
Gr CH, CH Club, CH RU, CH

 

[close]