[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
:  
: , .
:  
E-mail:  
www:  

 

-1

2691802
: -
.
-
2201358
: -
.

:
:
:
: ,

:
:
:
: ,
-
2641574
: -
.

2290471
: 12.5.2004
:
:
: / .
: ,

2290484
: 23.2.2003
:
: .
:
: ,


3158810
: -
. .
-12587913
: -
. .

, , , ,
RKF 2201348

, , , , , -1
-1
2044551
-
. .
-1
-
1840461
: -
. .

2008, , , , , , , , .
1505033
. ..
-1
-
1447796
-.
. .
 
:

:
 
:
23.12.2013
:
3848670
:


:

Owner: Elena Netunaeva
Kennel:  
Adress: Russia, Sverdlovskaya obl.
Telephone:  
   

 

 

PEDIGREE

-1
SAYAT KARAKUM KUL GATY
2691802
white-black
ow. Babysh Kurbanov
EL-BARS
2201358
white - fulvows
ow. Babysh Kurbanov
GAPLAN
tiger-spot
breeder: Durdyglyzhov
owner: Durdyglyzhov
country: Turkmenistan, Chardzhou
ALGYR PYRRY
tiger-spot
breeder: Artykov
owner: Yakubov
country: Turkmenistan, Chardzhou
AKY-KARABASH
2641574
white-black
ow. Babysh Kurbanov
VAHID SHVARTS
2290471
date of birth: 12.5.2004
white with black spot
breeder: Zorova
owner: Zorova / Kurbanov B.
country: Russia, Rzhev
BAYGUSH
2290484
date of birth: 23.2.2003
white with black spot
breeder: Manevich L.
owner: Zorova
country: Russia, Rzhev
ENISH ERTA
Club Champion
3158810
white-black
owner and breeder Irina Dubova
kennel "Enish"
ENISH HADZHAT
JCH RUS, Club CH, -1
2587913
white-fawn
owner and breeder Irina Dubova
kennel "Enish"
ORTODOKS KONVENT HATYRDZHEM
JCH RUS, CH RUS, GR CH RUS, JCH Club, CH Club
RKF 2201348
-1
ENISH KUNA
JCH RUS, CH RUS, JCH Club, Club CH, GR CH RUS
2044551
white-fawn
owner and breeder Irina Dubova
kennel "Enish"
-1
ENISH ZEBO ALA
1840461
white-black
owner and breeder Irina Dubova
kennel "Enish"

World Champion-2008, CH RUS, CH Luxemburg, CH Sweden, CH Lithuania, CH Latvia, CH Estonia, Baltika, Inter CH
1505033
ow.Ovsiannikov A.I.
-1
UR-GALA
1447796
white-black
owner and breeder Irina Dubova
kennel "Enish"
 
Nickname:

ENISH ZHAKUT

Brothers and sisters:
 
Date of birth:
December 23, 2013
Pedigree N:
3848670
Breed:
Kayrat It Tagira Dzhanan
Breeder:
Elena Netunaeva, breeder Irina Dubova, kennel "Enish"

 

[close]
.