[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]9

:
:
: , , , . 20
: (4912) 300-212
'
, , -1998
....

.
- " "

0001808
.

0001809
.

.
-4246*

0003410

....
.--

..
0007479
-.

....

0014085
. ..
 

.
..
.

.

.
 
:
--
:
 
:
RKF 1084195
:
:
 
:
 
E-mail: yakshi.r@gmail.com
www: www.ryazan-yakshi.ru

Owner: Lyudmila Rybakova
Kennel: RYAZAN YAKSHI
Adress: Russia, Ryazan
Telephone: (4912) 300-212

 

TURKMEN KALA O'AKDEMBER
GrCH, CH RU, CH NCB
ow.Roginskaya
GISSAR
CH RU, , -1
ow.Roginskaya
BOSSAR
ow.Paradoksova-city Tashkent
CH Tashkent-92, CH Turkmenia

SAULA
CH DOSAAF-91, CH Turkmenia
.

KARMA
excellent
-4246*
ow.Roginskaya

AHTAY AZIYA
0003410
CH UA
ow.Ayzenberg
Rostov-na-Donu
excellent

AYURA
excellent
0007479
ow.Slyusarev
city Antratsit
Zerengiz
ow.Markov
AZHDAR
0014085
ow.Kurbanov
 
Merdzhen
Zargosh Gaplan
excellent
ow.Blinov
Moskow
ANCHAR
ow.Bliniv
from Turkmeniya
ZAYNAB
ow.Galantseva
 
Nickname:
ER-ZHAN-RAKSHA
Date of birth:
 
Pedigree N:
RKF 1084195
Breed:
Hasar
Ryazan Yakshi Kasana
Ryazan Yakshi Lider
Ryazan Yakshi Shuvelen
Ryazan Yakshi Zafar
Ryazan Yakshi Zarba
Ryzazn Yakshi Zuhra
Ryazan Yakshi Zumrad
Breeder:
 
Titles:
 

 

[close]
.