[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
:
:  
www: klovi.ru

. ..

-3112

. ..

.

. .

-4309

. ..


. ..
-
. .
. ..
. .

. ..


0003566
.


0003735
.


0004237
.
KAMA

0004376
.


0001895
. ,


0003289
.
 
:
:
20.12.98
:
0019962
:

--
:
 

Owner: Ovsiannikova
Kennel: KLOVI
Adress: Russia
Telephone:  

 

DZHALADASH
ow.Samsonova
ETIN
-3112
white
ow.Sykov
excellent

.

. .
ZEMFIRA
-4309
white with black spot
ow.Metlina
very good


. ..
-
. .
. ..
. .
KIRIYAT IZ KLOVI
ow.Ovsiannikov
AZIS OLMA KLOVI
tiger-white
0003566
ow.Ovsiannikova
ANCHAR
white-tiger
0003735
ow.Blinov
AZIZA ANALI KLOVI
pale white
0004237
ow.Mahova
KAMA
tiger-white
0004376
ow.Krupiankova
KARAGEZ
black-white
0001895
ow.Ryabyshko, Tabunova
VAYDA
black-white
0003289
ow.Kobylinskiy
 
Nickname:
KASIM IZ KLOVI
Date of birth:
December 20, 1998
Pedigree N:
0019962
Breed:
ttas Kasim iz Klovi
Amanat Karakoz It-Ala-Kaz
Itabar iz Klovi
Breeder:
 

 

[close]