[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , , 30
: 89502064176

1083724
.


0001884
-

0000315
. 28.02.91.
, -1

.

..
0000319
, -1

0012758
-

0001743

0003166

RKF 1302082
.
,

1065791
-


0010257
-


0010828
-

0010519
-

0006901
-

0004448
-
.
 
:
:
 
:
30.08.07
:
2137569
:

:
., ""
E-mail: dogsan@mail.ru
www:

Owner: Anna Sannikova
Kennel: Dogsan Femily
Adress: Russia, Nizhniy Tagil
Telephone: 89502064176

 

TSERBER
1083724
ow.Zlygosteva
CH RU
DZHABO
0001884
pale-white
KIRIM
0000315
red-white
excellent, KC-1
ow.Kochukov
AYRA
0000319
GYUZAL
0012758
red-white
ALABAY YULBARS
0001743
ZHETYGEN HAYSHA
0003166
SARY SHAYTAM LAKSHA
RKF 1302082
ow.Zlygosteva
CH RU, CH Kazahstana
SHAYMERDEN
1065791
red-white
ow.Potapeshkin
CH RU
Yakob ot Orlovyh
0010257
pale-white
CH RU
SHARAFAR
0010828
tiger-white
ow.Potapeshkin
ZHOSTA
0010519
white-red
ow.Abramov
AYBALY OTAR
0006901
pale-white
ow.Remezov
HALAL ERBET
0004448
white-red
ow.Zvonkov
 
Nickname:
MINIMAKS YAGTY
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
August 30, 2007
Pedigree N:
2137569
Breed:
Dogsan Femili Buribossar
Breeder:
O.Malkova, kennel "Minimaks"

 

[close]