[]


 ,

Central Asia Shepherd Dog
DATABASES

[close]

: . ( .)
:  
: , .
:  

0000874
.

.
-0839

.

.
   
 
/
96/90
-7141
UKU R001199 / 00

-1607, (4-86)

1986
. , ..

-1490

,

-1497
,

-0703*

26.10.1989
. ..

-0032, (43)

1982
. ..
--
UKU.

. ..
 
:
:

Pinochet

:
02.02.1992
:
0007143
:

:
. ( .)
, :
E-mail:  
www:  

Owner: A.Ruchev (S.Shklyarevskiy)
Kennel:  
Adress: city Abinsk, Krasnodar Area, Russia
Telephone:  

 

BABUR
0000874
ow.Kyarizov
city Ashgabad
RYZHIJ ELBARS
Kyarizov
-0839
RYZHIY EKIMEN
city Kushka
GOYUNCHI
ow.Geldy
   
 
EL'
96/90
-7141
UKU R001199 / 00
excellemt
KAPLAN
-1607, (4-86)
white
1986
excellent
ow.Chernikov, Shklyarevskiy
ATREK
-1490
ow.Guidzhov
Turkmeniya
KOBRA
-1497
ow.Guidzhov
Turkmeniya
HARZA
-0703*
white
26.10.1989
very good
ow.Polivyannyj
ELBARS TUR
0032 (43)
red-white
1982
ow.Frolov
KOINCHIK INGA
UKU.
red-white
ow.Frolov
 
Nickname:
PORCHA
Brothers and sisters:
Palash
Pinochet
Abas
Date of birth:
February 02, 1992
Pedigree N:
0007143
Breed:
Batur
Breeder:
 

 

[close]
.