[]
>>
Central Asia Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase

:
: 
: ,
:  
E-mail: darya1612@rambler.ru
www:  


3505329
,

3247233 R
UCKR 014943/KG 0376

UCKR 011386R

UCKR 008388 R

2391802

1412848

1697170

3048942

2240282

,
1804980


1988021 R

2425362

,
1902265

1869305
 
:

:
 
:
03.03.2015
:
RKF 4180601
:
 
:
.., "Volf Style"

Owner: Dariya Kolobkova
Kennel: 
Adress: Russia, Kalyazin
Telephone:  

 

PEDIGREE

MODG TIMUDZHIN DLYA SARY SHAYTAN
3505329
JCH RUS, CH RUS
FERZ'
3247233 R
UCKR 014943/KG 0376
KALASH
UCKR 011386R
NALA TORI
UCKR 008388 R
TATANGA IZ CHERNOY DRUZHINY
2391802
MODG GURBAT
1412848
LEFYUDI ZHULAYZA
1697170
CH RUS
VOLF STYLE ZHIVANSHI
3048942
VOLF STYLE ALAGIR
2240282
DARSTAN ZHAHAT SKAUT
JCH RUS, Int CH
1804980
ZAFIRA
CH RUS
1988021 R
SARY SHAYTAN ISSO
2425362
GRIZLI
JCH RUS, CH RUS
1902265
SARY SHAYTAN KIRA
1869305
 
Nickname:

VOLF STYLE FAVORIT

Brothers and sisters:
 
Date of birth:
March 03, 2015
Pedigree N:
RKF 4180601
Breed:
 
Breeder:
T.Volkova, kennel "Volf Style"

 

[close]
.