Кавказская овчарка, Среднеазиатская овчарка,  Охранные собаки

SECURITY DOGS
Website devoted to the Caucasian Shepherd Dogs (CO) and Central Asia Shepherd Dogs (CAO)

NEWS
CO STANDARD
CAO STANDARD
DOGSHOW - PHOTO-REPORTS
DATABASE
TRAINING
CO SALE
CAO SALE
CONTACT

To add dog in Base >>      

CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG - DATABASE

 
F
H
I
P
R
Z

FEMALES * Z *

MALES * Z * >>
Country Photo NICKNAME - FEMALES d.b. Father Mother
Ukraine ZABAVA ALI DZHAD 2014 Ali Mazay Dolan Ay Bayaz Bury
Russia ZADIRA AKTYRNAK 19.. Imir Zadira Yutush
Russia ZADIRA IZ VORONEZHSKIH STEPEY 2005 Lars Anna Bityug Barlyshyk
Russia ZAFIRA 2005 no information no information
Ukraine ZALINA 2007 Gorun Bey Panda
Germany ZALIYA IZ KIFY 2014 Aram iz Kify Fabbi Yarak Yaran
Ukraine ZAMIRA-SAFI KAZAH-IT 2003 Nadir-Shah Rada-Kit Ак-Belek
Ukraine ZANGEL-ZAR 2018 Dar Dar Staryj Saltov Dzhannat Tylla Achar
Russia ZAR HAKAN AYARA 2007

Has Tohum Iz Klovi

Ortodoks Konvent Yashma
Украина ZARA 2011 Yug-Taypan Aza Mato
Ukraine ZARA 2004 Spartak Zuhra
Ukraine ZARA BOMIR KAYUR TRON 2016

Babur Kayur

Mira Shahdzhahan Sultan
Russia ZARA KLOVI 2011 Fart iz Ladozhskogo Doma Zardak Zubeyda
Ukraine ZARA SUMERECHNIY DOZOR 2013 Bagdasar Lenar Aycer Adzher Sumerechniy Dozor
Ukraine ZARA ZLATA TERRA 2015 Zhaydari iz Ozera Chernogo Rys Khranitel Doma Zlata Terra
Russia ZARBA 2014 Brodyaga Aydyn
Ukraine ZARBA TAYPANOVNA BELVIT 2011 Yug-Taypan Aza Mato
Ukraine ZARDA FOR ELENIUM ABRAY ALI DZHAD 2013 Barhan Niagara oz Gunode
Russia ZARDAK EZARA 2013 Emir Chepas Kennel Zardak Narniya
Russia ZARDAK KAMEYA TAYUR 2012 Zardak Fart Dlya Tayur Zardak Zeyni
Russia ZARDAK SITORA DLYA ADIL’ GAYAZ 2017 Zardak Garant Tayur Venera
Russia ZARDAK ZEYNI   Enish Zabeydah Eshp Dayza Zasada
Russia ZARGOSH GALAN 1993 Anchar Zaynab
Russia ZARGUL IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY   Tau Bay Zhanna Dark iz Russkoy Legendy
Ukraine ZARINA DONBASS VOLKODAV 2008 Dzhamal Kirsha
Russia ZARINA KARA GARAGOL 2004 Mudzhahed iz Aleksandrovoy Slobody Ilginch
Russia ZARINA BICHOR 1991 Palvan Nisa Bichara
Russia ZARISA 2011 Ramesh-Abdula Zuhra
Russia ZARISA II S SEVERNOGO URALA 2016 Ramesh-Abdula Demetra s Severnogo Urala
Ukraine ZARIYA FERUDUSH 2016 Otchiy Dom Dunay Valyuta
Belarus ZAR-NIYAZ AYAN 2010 Damask Bayaz Buri Cholpon Bayaz Buri
Ukraine ZAR-NIYAZ ALASHA 2010 Damask Bayaz Buri Cholpon Bayaz Buri
Russia ZATEYNITSA IZ HOROVODA ZVEZD 2013 Diversant iz Horovoda Zvezd Yudzheyn iz Horovoda Zvezd
Russia ZAURALSKIY MEDVED DOLANAY 2010 Zauralskiy Medved Ishmurat Dina
Russia ZAURALSKIY MEDVED DZHUMANA 2008 Darstan Alladin Zauralskiy Medved Zhadi
Ukraine ZAURALSKIY MEDVED PERI 2009 Zauralskiy Medved Ishmurat Ak Nuker Balhash tan
Russia ZAURALSKIY MEDVED PIRGALI 2009 Zauralskiy Medved Ishmurat Ak Nuker Balhash tan
Russia ZAURALSKIY MEDVED TAYNA 200.. Parhar Aynagyul
Russia ZAYNAB .. Gaplan Dzhina
Russia ZAYNAB EMIN S SEVERNOGO URALA 2013 Ramesh Abdula Zemfira Chernaya
Russia Z-DABARA IZ VORONEZHSKIH STEPEY 2005 Lars Anna Bityug Barlyshyk
Ukraine ZELEFA 2015 Avatar Karla Goverla
Ukraine ZELZER IZ MARINOY ROSTCHI 2002 Chan Tsarandoy Alu Gerda
Ukraine ZEMFIRA AYSHE 2003 Akgush iz Doma Sharovyh Purga
Ukraine ZEMFIRA LASKOVYJ ZVER 2001 Elbars Yuk-Beyzha Paliy
Ukraine ZEMFIRA TA-HUGHA 2012 Arystan Alga Nauz Hushang Bayaz Buri
Russia ZENA IT-KIENE BAG DAN 2012 Omar Azovia Sullu
Russia ZERA .. .. ..
Russia ZERENGIZ 19.. Azhdar Zargosh Galan
Russia ZERGUL 2016 Nur-Haydar Rasifa
Ukraine ZERT ADIL BAYAZ BURI 2003 Nadir-Shah Rada-Kit Taymas Kazah-It
Ukraine ZIBA KRASNAYA GORKA ... Sen Bay Ayna
Kazahstan ZIGERA IZ DOMA LOTSMAN 2012 Eran Nasiba Aydym iz Ustiya Kamennyh Gor
Russia ZILZILA IZ STRAZHI ... Karagez Dzhager Hatun
Украина ZIMUSHKA IZ USADBY BURUNSUZ 2007 Gyulli Viran Haybat Aysha Eshret iz Usadby Burunsuz
Russia ZINGARA   Ben Han Laida
Ukraine ZINGARELLA MATO 2006 Mato Mashi 2 Mato
Ukraine ZITA 2012 Zidan Koncha Zaspa Zara Alu Crimea
Ukraine ZITTA 1997 Odin Yakuma
Ukraine ZLATAYA ALGA 2017 Arni Zhybek iz Ozera Chernogo
Ukraine ZORGA FERUDUSH 2016 Otchiy Dom Dunay Valyuta
Russia ZUHRA 2007 Shayta Zadira iz Voronezhskih Stepey
Russia ZUHRA 1994 Dev Koyunchi
Russia ZUHRA 2006 Ak Nuker Yukos L Marysh
Belarus ZUHRA 19.. Ryzhiy Erl Zarshala
Ukraine ZUHRA GAYAR GAYAS 2012 Zafar Azovia Aladzha
Russia ZULMA 1996 Murat Tanna
Ukraine ZULMAT 2005 Tochka Pritajzheniya Akbar Bodi iz Khiadgevo
Ukraine ZULNARA SUMERECHNIY DOZOR 2013 Bagdasar Lenar Aycher Ardzhe Sumerechniy Dozor
Ukraine ZUMMURAD BAYAZ BURI 2003 Nadir-Shah Rada-Kit Taymas Kazah-It
Ukraine ZYUZYUKA MARZEBOTSKAYA IZ USADBY BURNUSUZ 2007 Gyulli Viran Haybat Aysha Eshret iz Usadby Burunsuz

 

Яндекс.Метрика