[]


 ,

Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , . , . 31
: 80576334767

.

..
114512


83/90


60/91

..
114513

.
RKF.0033206
InterCH, CH RU, Grand CH RU, CH Georgia, 2x CHf RKF

..
-9470

.
438-01160/04

..
UA UKU 006017/98
-
RKF 0024076

UKU R 003405/00

..
UA UKU 005761/03

..
UA UKU 006017/98

..
UKU 000198/98
 
:
:
28.03.05
:
5747-05-001926
:
 
:
.., -, . , 9
E-mail:  
www:  

Owner: Aleksandr Kovalev
Kennel: IZ SLOBOZHANSTCHINY
Adress: Ukraine, Kharkov
Telephone: 80576334767

 

MANSUR BORZ ALI PRESTIZH
ow.Zavalnyuk
DOLF
ow.Chermoshentseva
114512
BARS
ow.Somov
83/90
DZHESSI
ow.velikorodnaya
60/91
UMKA
ow.Durov
114513
Demon
ow.Yagokina
RKF.0033206
InterCH, CH RU, Grand CH RU, CH Georgia, 2x CHf RKF
ODAURIYA
ow.Korneeva
-9470
VESTA
ow.Marchenko
438-01160/04
BATYR VELIKIY HAN
ow.Velihanov
UA UKU 006017/98
-SAMSON
RKF 0024076
ZUHRA
UKU R 003405/00
HANUMA VELIKIY HAN
ow.Velihanov
UA UKU 005761/03
BATYR VELIKIY HAN
ow.Velihanov
UA UKU 006017/98
GAYANE VELIKIY HAN
ow.Velihanov
UKU 000198/98
 
Nickname:
TARA IZ SLOBOZHANSTCHINY
Date of birth:
March 28, 2005
Pedigree N:
5747-05-001926
Breed:
 
Breeder:
V.Marchenko

 

[close]
.