[]
 ,
Caucasian Shepherd Dog
[close]
DATABASE

, / Click a photo to increase
:  
:  
:  
:  
E-mail:  
www:  

ELF IZ SOKOLINOGO GNEZDA SAMOTSVETI URALA IZUMRUD
.
ISTOMA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
LAIMA IZ RUSSKOY PROVINTSII GROZNAYA STAYA VIKING
RUSSKII MEDVED POHVALA
-1

1232631
-.
, -1

0034647
-.
, -1

1013453
.
HVASTUNYA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
-1
1033378
.
PASSIYA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
 
:

:

:
27.06.2008
:
RKF 2312791
:

:
 
:
, , , , , , - -2009, -2010, -1.

Owner:  
Kennel:  
Adress:  
Telephone:  

 

TSARHAN IZ RUSSKOY PROVINTSII ELF IZ SOKOLINOGO GNEZDA SAMOTSVETI URALA IZUMRUD
ow.Sokolova
ISTOMA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
LAIMA IZ RUSSKOY PROVINTSII GROZNAYA STAYA VIKING
RUSSKII MEDVED POHVALA
SILVA IZ RUSSKOY PROVINTSII -1
TAYSON OT FILIPOVOY
1232631
-.
CH RUS, -1
RUSSKIY
0034647
CH RUS, -1
KAS'TI
1013453
HVASTUNYA IZ SOKOLINOGO GNEZDA FAKTOR IZ SOKOLINOGO GNEZDA
-1
1033378
ow.Sokolova
PASSIYA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
 
Nickname:

BRUNI KARLA IZ RUSSKOY PROVINTSII

Brothers and sisters:
Birma iz Russkoy Provintsii
Date of birth:
June 27, .2008
Pedigree N:
RKF 2312791
Breed:
Cherkash iz Russkoy Provintsii
Breeder:
 
:
Club CH, Club JCH, JCH RUS, CH RUS, Grand CH, CH Slovenia, J Vice CH of World-2009, CH EW-2010, -1.

 

[close]
.