[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]

:
: KARA-DENIZ
: ,
: +380990726406

CH RU, ,
2004, 2005
1220425
. ..

0034970

.
, 2

0000217
.

0003720
.

0010212
.

.
0040876
, -1,-1,-1

.
0040953
-2,


1608179
-
2 J, JRCAC, 1, 1

1198303

1,1
-2
0037980
-
-1,1

0034683

1242957
-
1

0045284
-

0027478
-
2,+
 
:
:


2007 :

:
20.05.2006
:
1882954 / UKU 0000736
:
:
, , . , . 10
E-mail: baloo_ivanova@mail.ru
www: kara-deniz.net

Owner: Elana Ivanova
Kennel: KARA-DENIZ
Adress: Sevastopol, Ukraine
Telephone: +380990726406

 

SHAMHAL SANDZHAR
CH RU, CH NCB, CH RKF
Best Breeder 2004, 2005
ow.Tarakanova
RUSSKIY MEDVED FRANT
0034970
kennel "Tayga"
Vodovozov
CH RU, 2CH NCB
TAGOR
0000217
ow.Pohilchenko
EVAR MEDVED
0003720
ow.Kirkitskaya
MEG BARDA
0010212
ow.Sevstianova
DARYAL
ow.Volkov
RKF 0040876
-1,-1,-1
KRIN_CHARA
ow.Kremenitskiy
RKF 0040953
-2,
DUSHA ROSSII YUZHANKA
ow.Zhirnova
1608179
grey
2 J, JRCAC, 1, 1
POLKAN
1198303
lurid
1,1
LYUTIY-2
0037980
grey-pale
-1,1
KABIRA
0034683
grey
DUSHA ROSSII EVDOKIYA
1242957
lurid-white
1
DUSHMAN
0045284
red-white
ZLATA
0027478
red-white
2,+
 
Nickname:
DASHER MEDVEZHIYA LAPA
Brothers and sisters:
Dasher Medvezhiya Lapa
Degira
Litter 2007 year:
Chaur Kayumzhan
Date of birth:
May 20, 2006
Pedigree N:
1882954 / UKU 0000736
Breed:
Danaza Kara Deniz
Darhan Bash Kara Deniz
Dzhana Kara Deniz
Laysan Kara Deniz
Breeder:
E.Zhirnova, Russia, Nizhniy Novgorod

 

[close]