[]
 ,
Caucasian Shepherd Dog
[close]
DATABASE
, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase
:
:  
:
:  


0034953
-
, , -1, 1
.

RKF 0020990
, -1
.

RKF 0008060
63/1
, -3

RKF 0001641
, -1
.

RKF 0012305

, -3, -1 .

RKF 0040092
-
-1, -1
.
-
RKF 0040093
-
.

.

RKF 0046029 R
.
 
 
-
.
 
:

::
18.08.2001
:
1232762
:
:
., " ",

Owner: Dementiyeva
Kennel:  
Adress: Perm
Telephone:  

 

GVIDON IZ SVETLOGO DOMA
0034953
grey-pale
CH RU, Club, -1, 1
ow.Donicheva
KUNAK
RKF 0020990
pale, -1
ow.Baskova
ARCH
63/1
, -3
RKF 0008060
MATRONA
RKF 0001641
ow.Baskova
VARNA
RKF 0012305
pale
, -3, -1
ow.Donicheva
ABREK
RKF 0040092
grey
-1, -1
ow.Vaganov
KYU-DINA
RKF 0040093
grey-pale
ow.Kofanov
VAM BOSYA
ow.Krupoderova
GABO
RKF 0046029 R
ow.Krupoderova
 
 
Bos-Vitra
ow.Krupoderova
Boksar
Blana
 
Nickname:

DRAGUN IZ STOLITSY SIBIRI

Brothers and sisters:

Datvi
Dinastiya iz Stolitsy Sibiri
Djip iz Stolitsy Sibiri

Date of birth:
August 18, 2001
Pedigree N:
1232762
Breed:
Lyus Delis Knyazhna Lyalya Blond
Sogrin
Simona
Zlato Vyatki Bolshaya Medveditsa Zlata
Breeder:
Ye.Krupoderova, kennel "Stolitsa Sibiri", Novosibirsk

 

[close]
.