[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:  
: ,
:  

-1
1033378

.

0034953
-
, , -1, 1
.
, , -1, -1

0009838
.
H RU, ,-1


0033744

-1


0018326


-
0010635
-

.
-1

1232631
-.
, -1

0034647
-.
, -1

1013453
.
 
 
 
:
:
 
:
21.10.2007
:
 
:
 
:
..
E-mail: feliceangiolino@mail.ru
www:  

Owner: Olga Nikitina
Kennel:  
Adress: Russia, Nerehta
Telephone:  

 

OTSHELNIK IZ SOKOLINOGO GNEZDA Faktor iz Sokolinogo Gnezda
-1
1033378
pale
ow.Sokolova
CH RU, Ltv, NCB
-1, -1
Gvidon iz Svetlogo Doma
0034953
gray-pale
ow.Donichevy
CH RU, CH NCB, -1, -1
Tsiliya iz Sokolinogo Gnezda
0009838
grey
ow.Sokolova
CH RU, -1
Kuterma
tiger
0033744
ow.Sokolova
C-1
Hafir
tiger
0018326
ow.Trutko
Grizli Lenar Peri
grey-white
0010635
ow.PO Kirovogradskiy
GERDA IZ RUSSKOY PROVINTSII
ow.Kostromskay
-1
TAYSON OT FILIPOVOY
1232631
-.
CH RUS, -1
RUSSKIY
0034647
CH RUS, -1
KAS'TI
1013453
CHAYKA  
 
 
Nickname:
ELVIRA IZ RUSSKOY PROVINTSII
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
October 21, 2007
Pedigree N:
 
Breed:
 
Breeder:
T.Kostromskaya

 

[close]