[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , .
: 8 913 399 35 58
E-mail: enisey-medved@mail.ru

, , , - 2003
RKF P-1033517
.

0045021
. &

0007873
.

0036338
.

0027403
.

0008565
.

0010193
.

. ()
1250466
-1

0034953
-
, , -1, 1
.

RKF 0020990
, -1
.

RKF 0012305

, -3, -1 .

CH RU
-
0021012
-1, -1
. ()

0000217
,2,-1
-
.

0012305
,-3,-1

.
 
:
:

:
29.07.2004
:
1656767
:
:
,

Owner: Oksana Lesnikova
Kennel: ENISEYSKIY MEDVED
Adress: Russia, Novosibirsk Area
Telephone: 8 913 399 35 58

 

EPOS
Grand Champion Russia, Champion RU Club, Champion Kazahstan, Best Male of Breed - 2003
RKF P-1033517
ow.Sedyh
ZHARDEN
0045021
ow. Starkova& Vinyutina
Titan Omsori
0007873
ow.Sorokina
Tsiya San
0036338
ow.Mihaltsov
VITA
0027403
ow.Ustiantseva
Zhurmay
0008565
ow.Dubynina
Huliganka
0010193
ow.Ustiantseva
ENISEYSKIY MEDVED USSURI
ow. Lesnikova (Legotina)
1250466
-1
GVIDON IZ SVETLOGO DOMA
0034953
grey-pale
CH RU, Club, -1, 1
ow.Donicheva
KUNAK
RKF 0020990
pale, -1
ow.Baskova
VARNA
RKF 0012305
pale
, -3, -1
ow.Donicheva
SHUGARA IZ SVETLOGO DOMA
CH RU
grey-white
0021012
-1, -1
ow.Lesnikova (Legotina)
TAGOR
0000217
ow.Pohilchenko
VARNA
0012305
CH RU, -3, -1
pale
ow.Donicheva
 
Nickname:
YENISEYSKIY MEDVED BONZA
Brothers and sisters:
Yeniseyskiy Medved Boyarynya Sibirskaya
Date of birth:
July 29, 2004
Pedigree N:
1656767
Breed:
Dorogoy Amulet iz Svetlogo Doma
Derzkaya Sibiryachka iz Svetlogo Doma
Eniseyskiy Medved Zlat Sibiryak
Gusarskaya Ballada iz Svetlogo Doma
Breeder:
Oksana Lesnikova, ENISEYSKIY MEDVED

 

[close]