[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , . , 101-142
: 8(3952)295796

.
1033565
-2

.
0027440
, -1


0025576
-1


0017381
-1

.
0034826
-2


0020990
-1, -1


0008406
-2

.
0044669
-2, -1

.
0018868
, -1, -1, 1


0024323
-1


0002770
-1

.
0018873


0001984


0040579
 
:
:
19.06.2002
:

:
1314641
:
 
:
.. , " "
E-mail: lulik_dogs@mail.ru
www:

Owner: Yuliya Ushakova
Kennel: GRAND BAYKAL
Adress: Russia, Irkutsk
Telephone: 8(3952)295796

 

Dogor
ow.Bogomolov
1033565
-2
Bonifatsiy
ow.Baranov
0027440
CH RU, -1
Nabob
ow.Simkov
0025576
-1
Bolshaya Svetka
ow.Baskova
0017381
-1
Rona
ow.Myakonkoih
0034826
-2
Kunak
ow.Baskova
0020990
-1, -1
Harri
ow.Stahova
0008406
-2
Kassandra
ow.Piozhok
0044669
-2, -1
Tskent
ow.Dementiyeva
0018868
CH RU, -1, -1, 1
Zhak
ow.Mantsyrin
0024323
-1
Inzhara
ow.Dementiyeva
0002770
-1
Nata
ow.Kochetov
0018873
Viy
ow.Nechayev
0001984
Chana
ow.Dementiyeva
0040579
 
Nickname:
MEDVEZH'YE SOLNYSHLO ILONA
Brothers and sisters:
Medvezhiye Solnyshko Irkut
Date of birth:
June 19, 2002
Pedigree N:
1314641
Breed:
 
Breeder:
V.Pirozhok, kennel "Mwdvezg'ye Solnyshko"

 

[close]