[]


 ,

Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]

:
:
: , , , ., 50
: 89054766070
E-mail: otvazhye_psy@mail.ru

1920304
.

.- ""
126867
CH RU, -2, -3

CH RU, -1
0038921
.

CH RU
.- ""
0043955
,

CH RUS
1456950
.

0039626

-2, 1

1198329
-
-2

1920292
CH RU, JCH RU
-2, -1
. ..

IntCH, CH RU, CH BALT,
LAT, LIT, EST, RKF, , , -1, -1
.
1216304

1104798
-1
.

CH RU, CH GER, -1
0045051
.

CH RU, GrCH RU, CH Club, -1
1488756
.

RKF 1112239
, , , , ,
-1, -1
.

RKF 1181847
CH RU, -1
 
:
:
 
:
04.04.2009
:
RKF 2480535
:

:
., " ", ,
:
-2

Owner: Angelina Prudko
Kennel: OTVAZHNYE PSY
Adress: Russia, Krasnodarskiy Kray
Telephone: 89054766070

 

ALIBEK
1920304
ow.Prudko
MERKURIY ROGDAY
ow.kennel "Merkuriy"
126867
CH RU, -2, -3
POBEDITEL IZ SOKOLINOGO GNEZDA
CH RU, -1
0038921
.
MERKURIY IRIS
CH RU
ow.kennel "Merkuriy"
0043955
,
YANIKA
CH RUS
1456950
ow.Prudko
KAZBEK
0039626
grey
-2, 1
KARTEL
1198329
grey-pale
-2
VALDGEYM ANGARA
1920292
CH RU, JCH RU
-2, -1
ow.Prudko

RUSSKIY MEDVED OSIP
IntCH, CH RU, CH BALT,
LAT, LIT, EST, RKF, , , -1, -1
ow.Waldgeym
1216304

ARCHILL IZ ALEKSANDROVSKOY SLOBODY
1104798
-1
ow.Markov
RUSSKIY MEDVED LYUBAVA
CH RU, CH GER, -1
0045051
ow.Kirkitskaya
LINNVUD RANEVSKAYA
CH RU, GrCH RU, CH Club, -1
1488756
ow.Waldgeym
BASMACH
RKF 1112239
CH GEO, RUS, RKF,NET,GER, WW, WJW
ow.Abashidze
LINNVUD MARIYA MAGDALINA
RKF 1181847
CH RU, -1
 
Nickname:
OTVAZHNYE PSY MAMONT
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
April 04, 2009
Pedigree N:
RKF 2480535
Breed:
Otvazhnye Psy Virdzhiniya Mon Sher Dlya Favorita
Breeder:
A.Prudko, kennel "Otvazhnye Psy", Russia
Titles:
-2

 

[close]