[]
 ,
Caucasian Shepherd Dog
[close]
DATABASE
, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase
:
:
: -,
:  


.

, ,
-1, -1

0034953
-.
.

 

-1


0020990
.

-3,-1


.

, , -1, -1

0009838
.

 

-1

0009836
-
.
-1

0009837

.

.
CH RU
-1

. .
-1


.
-1

-
.

-3,-1

.
H RU,
-1,-1

-
0027485
.
-2,-3,-1

0027479

.
 
:

:

:
22.07.02
:
 
:


:
, " "

Owner: Tatiana Sokolova
Kennel: Sokolinoye Gnezdo
Adress: S-Peterburg, Russia
Telephone:  

 

FAKTOR IZ SOKOLINOGO GNEZDA
ow.Sokolova

CH RU, Ltv, NCB
-1, -1
GVIDON IZ SVETLOGO DOMA
0034953
gray-pale
ow.Donichevy

 

-1
Kunak
pale
0020990
ow.Baskova

CH RU
-3,-1
Varna
pale
ow.Donicheva

 

CH RU, CH NCB, -1, -1
TSILIYA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
0009838
grey
ow.Sokolova

-1
Faraon
0009836
grey
ow.Fedotov
-1
Paysa
0009837
grey
ow.Sokolova
METEL IZ GRADA VELIKOGO
ow.Vasilleynova
CH RU
-1
POBEDITEL IZ SOKOLINOGO GNEZDA
ow. T.Sokolova
Vahsh
-1
grey
ow.Gorskiy
Melissa
KC-1
white-gray
ow.Sokolova
LEGENDA IZ GRADA VELIKOGO
-3,-1
tiger
ow.Vasilenova
H RU, NCB
-1,-1
Umka
tiger-white
0027485
ow.Gulieva
-2,-3,-1
Zabava
0027479
pale
ow.Vasilenova
 
Nickname:

OPASNIY SOPERNIK IZ GRADA VELIKOGO

Brothers and sisters:
Ozornik iz Grada Velikogo
Otvaga iz Grada Velikogo
Date of birth:
Jule 22, 2002
Pedigree N:
 
Breed:
Dostoyniy Sopernik iz Stolitsy Urala
Dobrynyz iz Stolitsy Urala
Breeder:
Vasilyenova, kennel "Grad Velikiy"

 

[close]