[]


 ,

Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]: ,
:
: , , 16-3-52
: 8 965 240-21-11

1952817
JCH RU, CH RU, CH , CH , 2, CW
.

.

.

.

. ..
1187738

0025371

1187737


1556755

1130496
.
-1, -1.

0038285
., ., -1

0032731
.
-1, -1

1131329

0008860

0038434
 
:
:

:
05.12.08
:
2367902
:
 
:
, - " ", .. -, . , , 7
:
, ,
E-mail: bondarenko65@yandex.ru
www: rodrigorem.narod.ru

Owner: Mihail Boykov, Tatiana Bondarenko
Kennel: OTVAZHNOYE SRDTSE
Adress: Russia, Moskow
Telephone: 8 965 240-21-11

 

OTVAZHNOYE SERDTSE TREFOVIY TUZ
1952817
JCH RU, CH RU, CH , CH , 2, CW
ow. Bondarenko
RUSSKIY MEDVED OSIP
ow.Waldgeym
ARCHILL IZ ALEKSANDROVSKOY SLOBODY
ow.Markov
RUSSKIY MEDVED LYUBAVA
ow.Kirkitskaya
BAGIRA FORT
ow.Bondarenko
1187738
BAKS
0025371
MARFA
1187737
LVY IMPERII SHETI AFRODITA
ow.Pallo
1556755
ZHANKOY
1130496
tiger
-1, -1.
LORD
0038285
CH RUS, CH , -1
LEYA
0032731
tiger
-1, -1
FATUM
1131329
ARCH
0008860
SHANEL
0038434
 
Nickname:
OTVAZHNOE SRDTSE ZHIGAN
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
December 05, 08
Pedigree N:
2367902
Breed:
Otvazhnoe Srdtse Zhenevyeva
Breeder:
T.Bondarenko, kennel "OTVAZHNOE SERDTSE "
Titles:
JCH RUS, CH RUS, CH RKF

 

[close]
.