[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , 173007 . .5
: (8162)736300

-1
1033378

.
, ,
-1, -1

0034953
-.
.
-1


0020990
.

-3,-1


.
, , -1, -1

0009838
.
-1

0009836
-
.
-1

0009837

.
CH , -2, -1

1142707
-
.-
CH RU
-1

. .
-1


.
-1

-
.

-3,-1

.
H RU,
-1,-1

-
0027485
.
-2,-3,-1

0027479

.
 
:
:

:
22.07.2002
:
1383768
:
A Ya Umnitsa iz Grada Velikogo:
.. . . .5
E-mail: kavkazets@inbox.ru
www: grad-velkiy.narod.ru

Owner: Elena Vasilenova
Kennel: Iz GRADA VELIKOGO
Adress: Russia, Velikiy Novgorod
Telephone: (8162)736300

 

Faktor iz Sokolinogo Gnezda
-1
1033378
pale
ow.Sokolova
CH RU, Ltv, NCB
-1, -1
Gvidon iz Svetlogo Doma
0034953
gray-pale
ow.Donichevy
-1
Kunak
pale
0020990
ow.Baskova

CH RU
-3,-1
Varna
pale
ow.Donicheva

 

CH RU, CH NCB, -1, -1
Tsiliya iz Sokolinogo Gnezda
0009838
grey
ow.Sokolova
-1
Faraon
0009836
grey
ow.Fedotov
-1
Paysa
0009837
grey
ow.Sokolova
CH , -2, -1
Metel iz Grada Velikogo
1142707
grey-pale
ow.Vasilenova-Tsaritsyna
CH RU
-1
Pobeditel iz Sokolinogo Gnezda
ow. T.Sokolova
Vahsh
-1
grey
ow.Gorskiy
Melissa
KC-1
white-gray
ow.Sokolova
Legenda iz Grada Velikogo
-3,-1
tiger
ow.Vasilenova
H RU, NCB
-1,-1
Umka
tiger-white
0027485
ow.Gulieva
-2,-3,-1
Zabava
0027479
pale
ow.Vasilenova
 
Nickname:
OTVAGA IZ GRADA VELIKOGO
Brothers and sisters:
Ozornik iz Grada Velikogo
Opasniy Sopernik iz Grada Velikogo
Date of birth:
Jule 22, 2002
Pedigree N:
1383768
Breed:
A Ya Umnitsa iz Grada Velikogo
Fortuna iz Grada Velikogo
Favoritka Moya iz Grada Velikogo
Feba iz Grada Velikogo
Zvezdnyj Malchik iz Grada velikogo
Breeder:
Vasilenova, kennel "Iz Grada Velikogo", Russia

 

[close]