[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]
:
:  
: ,
:  

1164122

.

-1.
0012950
.


.

.

.

1046360

0007175
- 2

.

0010212
-1,- 1

.
0040876
-1,-1,-1

.
0040953
-2,
 
:
:
 
:
02.05.03
:
1392440
:

:
 
E-mail:  
www:  

Owner: Dunayevskiy
Kennel:  
Adress: Russia, Rjev
Telephone:  

 

VEPR IZ RUSSKOY DRUZHINY
1164122
AKBAR
ow.Morozova
OSMAN
-1.
0012950
ow.Vehteev
AYZHA
CH RU, CH Ger
RUSSKIY MEDVED DRUZHINA
ow.Yeremeev
Fon-Baron
ow.Markov
Russkiy Medved Laki
ow.Kirkitskaya
SHAMHAL ISHERI
1046360
AHAD MEDVED
0007175
- 2
NURGIL
HABIBA
ow.Kirkitskaya
MEG BARDA
0010212
-1,- 1
DARYAL
ow.Volkov
RKF 0040876
-1,-1,-1
KRIN CHARA
ow.Kremenitskiy
RKF 0040953
-2,
 
Nickname:
RIDZHI
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
May 02, 2003
Pedigree N:
1392440
Breed:
Tverskaya Zhemchuzhina Giranda
Breeder:
 

 

[close]
.