[]


 ,

Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


: 52/1
: -1
: , - 26
:  

1220425
Gr CH, CH RU, CH , CH , 3 CH Club, 4 Winner Club, 3 x Best Breeder of Club
.

0034970

, 2

0000217
.

0003720
.

0010212
.

.
0040876
-1,-1,-1

.
0040953
-2,

1712720
-
, 2
.- -1

0032796
-
-1,-1

0003296
-

0009623
-

1299541
-
-1

1013150
-
-1,-1

0043612

-1
 
:
:
 
:
20.06.2007
:
2197658
:
 
:
-1 ( )
:
, ,
E-mail:  
www:

Owner: kennel SIZO 52/1
Kennel: SIZO-1
Adress: Nizhniy Novgorod, Russia
Telephone:  

 

SHAMHAL SANDZHAR
1220425
Gr CH, CH RU, CH , CH , 3 CH Club, 4 Winner Club, 3 x Best Breeder of Club
ow.Tarakanova
RUSSKIY MEDVED FRANT
kennel "Tayga"
0034970
Vodovozov
CH RU, 2CH NCB
TAGOR
0000217
ow.Pohilchenko
EVAR MEDVED
ow.Kirkitskaya
MEG BARDA
0010212
ow.Sevstianova
DARYAL
ow.Volkov
RKF 0040876
-1,-1,-1
KRIN_CHARA
ow.Kremenitskiy
RKF 0040953
-2,
IVA
red-white
1712720
excellent, 2
ow. SIZO-1
VOLAND
0032796
red-white
-1,-1
TSUK NAGIZ
0003296
red-white
SADE SISI
0009623
white-grey
DUSHA ROSSII IZYUMINKA
1299541
grey-white
-1
BARBOS
1013150
grey-white
-1,-1
ABRAKADABRA
0043612
jonquil
-1
 
Nickname:
SIZO ARIA
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
June 20, 2007
Pedigree N:
2197658
Breed:
 
Breeder:
SIZO-1, Nizhegorodskaya obl.
Titles:
excellent, Champion ,

 

[close]
 
.