[]
 ,
Caucasian Shepherd Dog
[close]
DATABASE
, / Click a photo to increase

, / Click a photo to increase
: ..
:  
: 624091 46
:  


.

0034953
-
, , -1, 1
.

RKF 0020990
, -1
.

RKF 0012305

, -3, -1 .
-
.
-
.

.

RKF 002099
.

RKF 0008060

RKF 0001641

-1
1164118
.-.

0028455
.
-1
.

CH RUS, CH GERG
0039579
.-.
 
:

:


:
08.08.05
:
1788896
:






:
., ,

Owner: Baskova M.V.
Kennel:  
Adress: Russia
Telephone:  

 

DZHIPP IZ STOLITSY SIBIRI
ow.KRupoderova
GVIDON IZ SVETLOGO DOMA
0034953
grey-pale
CH RU, Club, -1, 1
ow.Donicheva
KUNAK
RKF 0020990
pale, -1
ow.Baskova
VARNA
RKF 0012305
pale
, -3, -1
ow.Donicheva
VAM-BOSYA
ow.Krupoderova
GABO
BOS-VITRA
ow.Krupoderova
SAMOTSVETY URALA OSEN
ow. Baskova
KUNAK
RKF 0020990
-1, -1
pale
ow.Baskova
ARCH
RKF 0008860
pale
-3
MATRONA
RKF 0001641
pale
-1
VOLCHITSA IZ RUSSKOY DRUZHINY
-1
1164118
grey-tiger
AKBAR
0028455
tiger
-1
ow.Morozova
RUSSKIY MEDVED DRUZHINA
CH RUS, CH GERG
0039579
greu_pale
 
Nickname:

SAMOTSVETY URALA IRIS

Brothers and sisters:
Samotsvety Urala Itstili
Samotsvety Urala Intaliya
Date of birth:
August 08, 2005
Pedigree N:
1788896
Breed:
Alfa Tsetavra iz Stolitsy Sbiri
Avrora iz Stolitsy Sibiri
Atlant iz Stolitsy Sibiri
Atlantida iz Stolitsy Sibiri
Yug Urala Hakamada
Yug Urala Haydar
Breeder:
S.Poryadina, Russia, Ekaterinburg

 

[close]
.