[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]


:
:
: , , , 1
: 89608934416

1216305

, , , , -1, -1, -1
. ..

1104798
-
.

22554
, -1
.


0033788
.

0045051

, , -1
.

.

.

1112309

, 1, 1
. ..

0034809 .

0016731
.
.
-
0024431
.

0010212
.

.
0040876
-1,-1,-1

.
0040953
-2,
 
:
:
 
:
08.11.2003
:
1540783
:

:
,
E-mail: Kochneva_34@mail.ru
www: zolotoi-ulei.my1.ru

Owner: Irina Kochneva
Kennel: ZOLOTOY ULEY
Adress: Russia, Volgogad
Telephone: 89608934416

 

Russkiy Medved Ozornik
1216305
CH RU, CH RKF, CH , CH , -1, -1, -1 ow.Dolidze
Archil iz Aleksandrovskoy Slobody
1104798
-
ow.Markov
FON BARON
22554
, -1 ow.Markov
DARBI RADA
tiger
ow.Arharova
Russkiy Mrdved Lyubava
0045051

, , -1
ow.Kirkitskaya
Gvidon iz Svetlogo Doma
ow.Donichevy
Russkiy Medved Laki
ow.Kirkitskaya
SHAMHAL LAMARA
1112309
pale
CH RU, 1, 1
ow.Dolidze
SHAMHAL BAGRAT
0010212
ow.Sevastianova
INGUR
0016731
pale
ow.Kozlovskiy
SHEMAHA DAHNA
0024431
ow.Sevastanova
MEG BARDA
0010212
ow.Sevstianova
DARYAL
ow.Volkov
RKF 0040876
-1,-1,-1
KRIN_CHARA
ow.Kremenitskiy
RKF 0040953
-2,
 
Nickname:
VOLZHSKAYA PRIMA LEONA
Brothers and sisters:
 
Date of birth:
November 08, 2003
Pedigree N:
1540783
Breed:
Zolotoy Uley Beti
Breeder:
Dolidz, Volgograd

 

[close]
 
.