[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]

:
:
: , , 173007 . .5
: (8162)736300
CH RU, 2*
-1

-
0000217
.

-
0040008
-
.

60/82
-
.

8/82

.

-1

0040095

.

40/83
-
. -

20/82

. - .-
-2

0008585
-
.
-1

0012950
-
.
-
47/84

.

1720

.
_2

0017388

.

22-85
-
. -
,-1

13/86

.
 
:
:

:
07.04.1996
:
0027479
:

:
, , ,1-2
E-mail: kavkazets@inbox.ru
www: grad-velkiy.narod.ru

Owner: Elena Vasilenova
Kennel: Iz GRADA VELIKOGO
Adress: Russia, Velikiy Novgorod
Telephone: (8162)736300

 

CH RU, 2*NCB
-1
Tagor
grey-pale
0000217
ow.Pohilchenko
CU USSR
Zhan-Krist
0040008
grey
ow.Gubanova
Dzhulay
60/82
grey-spot
ow.Karimov
Zhanna
8/82
white
ow.Bruzhes
CH Breed
-1
Tshneti
0040095
grey
ow.Bangoyan
Frant
40/83
grey
ow. -
Gyulsaty
20/82
tiger
ow. - .-
-2
Santa
0008585
pale-white
ow.Vinokurov
-1
Osman
0012950
white-spot
ow.Vehteev
Osman-Dot
47/84
grey
ow.Sagamonov
Itta
1720
grey
ow.Chernyshev
_2
Maro
0017388
grey
ow.Mustafin
Aytesh
22-85
pale
ow. -
CH Breed, -1
Tshneti
13/86
grey
ow.Bangoyan
 
Nickname:
ZABAVA
Brothers and sisters:
Zahar
Zlata
Date of birth:
April 07, 1996
Pedigree N:
0027479
Breed:
Lada iz Grada Velikogo
Legenda iz Grada Velikogo
Breeder:
Vinokurov, Aramil , Nagornaya ,1-2

 

[close]