[]


Caucasian Shepherd Dog
DATABASES

[close]

:
:  
: ,
:  

.
, ,

1033517
.

0045021
. &

0027403
.
, ,

1232766
. . & .
, ,

0034953
. & " "
,

0038722
.

.

RKF 002099
.

RKF 0008060

RKF 0001641

.

.
-
.
 
:
:

:
24.05.06
:
1892499
:
 
:
c,
E-mail:  
www:  

Owner: Lisova
Kennel:  
Adress: Russia, Ivanovo
Telephone:  

 

SERDITIY STRAZH YANYCHAR
ow.Lisova
Gr CH, CH RU, CH NKB
1033517
EPOS
ow.Sedyh
ZHARDEN
0045021
ow. Starkova& Vinyutina
VITA
0027403
ow.Ustiantseva
CH RKF, ,
DIVA DIVNAYA IZ STOLITSY SIBIRI
1232766
ow.Serdyuk
GVIDON IZ SVETLOGO DOMA
0034953
ow.Donicheva
VAM-BOSYA
0038722
ow.Krupoderova
SERDITIY STRAZH NAGRADA
ow.Lisova
KUNAK
RKF 002099
ow.Baskova
ARCH
RKF 0008060
MATRONA
RKF 0001641
HRANITELNITSA KLANA IZ STOLITSY SIBIRI
ow.Serdyuk
Deyk
ow.Mamuka
Vam-Bosya
ow.Krupoderova
 
Nickname:
ZENA KOROLEVA VOINOV
Brothers and sisters:
Zacharovniy Strannik
Zlobnaya Bestiya
Date of birth:
May 24, 2006
Pedigree N:
1892499
Breed:
 
Breeder:
Lisova, Ivanov, Russai

 

[close]
 
.