*

>>      

-

 
:

* *

* * >>
- .
2006 Szobo z Nowej Srebrnej Bahtara Medvezjy Ugol
2008 2
- 1986
2009
2000
2007
2008 2
2005
2007
2006
19...
2006 ʸ
2007
19...
2013 Zidan Lascoviy Zver Yavira Shamir
1992 --

 

.