,

<<


FCI-CACIB " - 2008"
13.12.2008
.
FCI Ramune Kazlauskaite ()


| | | | |
 

 
   
- 1 - 2
MELIHAN LIVAGRI
05.02.2007 14.06.2007
.., ..,
. , . ..
. , . ..
. Zafh Fke , .
. , . ..
.. ..

 

   
- 3
- -
22.12.2006 18.08.2007
.., ..,
. - -, .-
. -, .
. , . ..
. , .
, .,

 

 
.