,

<<


FCI-CACIB " - 2008"
13.12.2008
.
FCI Ramune Kazlauskaite ()


| | | | |
 

 
   
- 1, CAC - 2, R.CAC
YALKUM-OLZHA KAZAH-IT
24.08.2007 26.02.2007
.., ..,
. , . ..
. , .
. - -, .,
. -, .
., ..,

 

 
.