,

<<


FCI-CACIB " - 2008"
13.12.2008
.
FCI Ramune Kazlauskaite ()


| | | | |
 

 
 
- 1,
VARZOB
17.08.2000
..,
. Sher-Ashdar Haraks-Yurt, ..
. Salma Sokol Krim,
..

 

 
.