* *
,

<<
21.04.2012,

Jaroslav MATYAS ()

| | | | | |
| | | | |
 

 

 

- 1,
38
24.12.2007
.,
. Bossar Alu Crimea
. Budur Daur Don
.,

 

- 2, R.CAC
36 -
26.01.2008
.,
.
.
.,

 

- 3
37
12.01.2006
.,
.
. -
.,

 

- 4 - 5
35 KJYBRAT SLAVINA UTEHA 34 ARYSTAN ALGA NAUZ
01.11.2008 25.01.2009
., .,
.
. Ayset Slavina Uteha
.
.
., .,

 

<<

| | | | | |
| | | | |

 

 
.