* *
,

<<

" "

26 2013
.

FCI . ()

 

 
* Ƞ
 

 

-1,
75 ZHIZNENAYA SILA SOVSKIYE PRUDY
15.10.2008
.,
. Byash Sovskiye Prudy
. Azy Koncha Zaspa
:

 

 

 
.