* *
,

<<

XI


24 2014
.

FCI ()

 

 
*
 

 - 1
42. DZHAFAR KARA YULDUZ
21.10.13
.., .
ARKAIM MEDZHAL ATABAY HARIZMA KARA YULDLE
..- ..

 


- 2
46. ZHAY KARA YULDUZ
12.11.13
.., .
RAMZ - AZTM AZOVIA x OYUNCHI KARA YULDUZ
B.H. - H.B.

 


- 3
43. GALIYAR KARA YULDUZ
21.10.13
.., .
RAMZ-AZIM AZOVIYA x
. ..

 

- 4
44. GARABASH KARA YULDUZ
21.10.13
.., .
RAMZ-AZIM AZOVIA x -
..

 


- 5
45. GYDYK VARVARY SKJFII
10.11.13
.., .
AGYR x BIKE VARVARY SKIFII
..

 

- 6
47. ZOMBI ALI-DZHAD
16.10.13
.., .
BARHAN NIAGARA
..,

 

- 7
41. DUNAY TYLLA A CHAR
11.11.13
.., .
AVATAR BARA-GULTYLLA ACHAR
..

 

 

 

<<