* *
,

<<

XII


09 2015
.

FCI ()

 

 
*
 

,

- 1,
19. YARS ORSO DAUR DON
10.11.12
.., .
SHAMSI SHER RKF.224 111 5/UKU.0027077 x GROZA DAUR DON UA.UKU.005986/06
T.M.

 

 

<<