* *
,

<<
20 2017

()

: | | | | | | |
: | | | | | | | |
  *
 
*
 

 

,
- 1
53. DARHAN
13.11.16
..,.
.ZHAYDARI IZ OZERA CHERNOGO
.ZHALYM IZ OZERA CHERNOGO
..

 

,
- 2
55. ERGIS SLAVINA UTEHA
27.09.16
..,.
.KJYBRAT SLAVINA UTEHA UKU.0019088
.PAGTA SLAVINA UTEHA UKU0185019
..

 

,
- 3
52. AYDAR LAYSAN
03.11.16
..,. .
.KHAN ORDA NABARD UCK.059167
.KARMA UKU.0233568
..

 

<<

: | | | | | | |
: | | | | | | | |
  *

 

 
 
.