* *
,

<<
19 2018

Denis Kuzelj (Slovenia)

: | | | | | |
: | | | | |
  >>
 
*
 

 

,
- 1,
  20. GRINWOOD BIANKA
20.06.16
..,.
.GORZHUS TOBOY VAHTAR RKF 3901414
.RUSSKIY MEDVED ZAZNOBA RKF 3314662
..

 

,
- 2,
 21. ZITA BLAZE ANGEL
22.08.16
..,. .
.NAPOLEON IZ SAMSHITOVOY USADBY
.VARYA BLAZE ANGEL
.

 

<<

: | | | | | |
: | | | | |
  >>

 

 
 
 
.